13669628_939799009475351_5308920014779134185_11 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການ​ເຄືອຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ (Rights-LINK II) ພາຍ​ໃຕ້​ອົງ
ການ​ບ້ານ​ຈຸດ​ສຸມ​ສາກົນ (VFI) ຮ່ວມ​ກັບ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ (DALaM) ​ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳຂື້ນ
ເປັນແຫ່ງທີ່ ສາມ ຂື້ນທີ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາຢ່າງເປັນທາງການໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ
ເຈີສັນຕິສຸກ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫລວງນຳ້ທາ; ທ່ານ ບັນດິດ

ຣາມາງກູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ທ່ານ ອາວາກາດ ຜາສຸ້ຍໄຊງາມ,ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ​ເຄືອຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ (Rights-LINK II) ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາ
ຈາກຫລາຍພາກສ່ວນຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ;ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ; ພະແນກຍຸດຕິທຳ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ;ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ; ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ; ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ; ຫ້ອງການສະຫະພັນ
ແມ່ຍີງເມືອງ; ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ແລະອີກຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງຂັ້ນແຂວງ ແລະຈາກຂັ້ນເມືອງ ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ທ່ານຊຶ່ງຫ້ອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວບຮວມ​ຂໍ້​ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເພື່ອຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນທັງ​ພາກ​ລັດ, ພາກ​ເອກະ​ຊົນ, ພາກ​ປະຊາ​ສັງຄົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າມາ​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ຢູ່​ຫ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາໃນນັ້ນຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ໂດຍ​ການສະ​ແດງ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ​ແລະ ສົນທະນາ​ຖາມ​ຕອບ ທາງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຕອບ​ສະໜອງຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງຂໍ້ມູນເພື່ອຈະ​ໄດ້​ ແລກປ່ຽນຂໍ້​ມູນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *