New-Picture-(1)

 

ໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມີພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກໍາຂຶ້ນຢ່າງ
ເປັນທາງການໂດຍໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມສະຫງວນ
ສຸວັນນະລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ; ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ທ່ານ ສາເພັດ  ສີວິໄລ ຫົວຫ້າໂຄງການ Rights-LINK

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ 03 ທ່ານ; ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ02 ທ່ານ; ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 01 ທ່ານ; ພະແນກຍຸດຕິທໍາ 01 ທ່ານ; ຫ້ອງການສະພາເຂດ 02 ທ່ານ; ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 05 ທ່ານ; ຂະແໜງປູກຝັງ 01 ທ່ານ; ຂະແໜງສົ່ງເສີມ 02 ທ່ານ; ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 01 ທ່ານ; ຂະແໜງຊົນລະປະທານ 02 ທ່ານ; ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 01 ທ່ານ; ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊັນ 01 ທ່ານ;ຫ້ອງການກວດກາລັດ 01 ທ່ານ; ກອງກວດກາປ່າໄມ້ 01 ທ່ານ; ນັກຂ່າວຈາກສະຖານີໂທລະພາບແຂວງ 01 ທ່ານ; ນັກຂ່າວຈາກສະຖານີວິທະຍຸແຂວງ 01 ທ່ານ; ໂຄງການ Rights-LINK 04 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຍິງ 05 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້

1). ເພື່ອ​ຈັດພີ​ທີ​ເປີດ​ຕົວ​ຫ້ອງຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ຂະ​ແໜງ​ຄຸ້​ມຄອງ ​​ແລະ ພັດທະ​ນາ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

2). ນຳ​ສະ​ເໜີຈຸດປະສົງ, ​ເປົ້້າໝາຍ, ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ມູນ​ຜ່ານ​ເວ​ບ​ໄຊ້, ຫ້ອງ​ສະໝຸດ Online ​ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ເປີດ​ພິທີ​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້.

3). ເພື່ອ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຫ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສ້າງ​ໃໝ່​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້ ​ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ​ຜູ້​ສົນ​ໃຈ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ ​ໄດ້​ເຂົ້າມາ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິການ.

ພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມວະລະ ແລະ ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ ຕັ້ງໄວ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *