13221006_1102326123161114_857515223089687434_n

ໃນວັນທີ 17 ພືດສະພາ 2016 ທີ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງ ເຊກອງໄດ້ ມີພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ດິນກະສິກຳຂື້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳພັນ ພະສະແຫວງຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ; ທ່ານບັນດິດຣາມາງກູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ທ່ານ ສາເພັດ ສິວິໄລ ຫົວໜ້າໂຄງການ

Rights-LINK ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ 2 ທ່ານ; ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແຂວງເຊກອງ 10 ທ່ານ; ພະແນກຍຸດຕິທຳ ແຂວງເຊກອງ 01 ທ່ານ; ພະແນກແຜນການແລະ ການລົງທຶນ 01 ທ່ານ; ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ 01 ທ່ານ; ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສີ່ງແວດລ້ອມເມືອງ 01 ທ່ານ; ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 01 ທ່ານ; ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍີງເມືອງ 01ທ່ານ; ຫ້ອງການ ປກສ ເມືອງ 01 ທ່ານ; ສານປະຊາຊົນເຂດ 01 ທ່ານ; ໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 01 ທ່ານ; ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດ 01 ທ່ານ ພະແນກຖະແຫລງ
ຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ(ນັກຂ່າວ) 01 ທ່ານ ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ 01 ທ່ານ; ໂຄງການ Rights-LINK 02 ທ່ານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບປະສົມແຂວງ 30 ທ່ານ  ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ ເປັນຍິງ 09 ທ່ານ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້

  1. ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍສິດທິພື້ນ ຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ
  2. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານ
  3. ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ເປັນແນວທາງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈີງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *