dsໃນຕອນເຊົ້າວັນ ພະຫັດ ທີ 17 ພຶດສະພາ 2018,

ຢູ່ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫຼວງ

ນ້ຳທາ     ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມື ແລະ

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ແລະ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂອງແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄຳພອນ ຣາຊາຈັກ ກຳມະການຄະນະພັກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ເປັນຜູ້ມອບ)  ແລະ ທ່ານ ພິມແກ້ວ ທຳລະສິນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ທ່ານ ທອງແດງ ສິດທິສົນ ຮອງເຈົ້າເມືອງເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ (ເປັນຜູ້ຮັບ). ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານເຖີງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ

ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ ເພື່ອຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິ

ກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງພະນັກງານໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະ ນາທີ່ດິນກະສິກໍາເມືອງ.ພ້ອມກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ມີ 3 ໜ້າວຽກຫຼັກ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽບອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ນອນໃນ 51 ເມືອງ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ຄື: ວຽກງານສໍາຫຼວດຂອບເຂດໃນ ແລະ ນອກຂອບເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນນາ; ວຽງານສ້າງຊາວນາຕົວແບບ ປັບປຸງປັບລຸງດິນນາ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ວຽກງານຂຶ້ນສຳມະໂນດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດວຽກ ທາງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຈື່ງນຳເອົາອຸປະກອນຈຳນວນໜື່ງເພື່ອເຂົ້າຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນມາມອບໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ຊຶ່ງລາຍການອຸປະກອນທີ່ໄດ້ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ປະກອບມີ ຄອມພິວເຕີ ຕັ້ງໂຕະ 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງເກັບໄຟສໍາຮອງ 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງປຼິ່ນເຕີ (ກ໊ອບປິ ແລະ ສະແກນ ເອກສານ) 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງສໍາຫຼວດ ວັດແທກຈຸດພິກັດ (GPS) 2 ຊຸດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 2 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ພາກສະໜາມ

ອີກ ຈໍານວນໜື່ງ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຄຳພອນລາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ພ້ອມທັງຊຸກຢູ່ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແບບເປັນຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂວງຫຼວງນຳທາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາດິນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍາວນານໃນຕໍ່ໜ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *