1ຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ທີ 14 ພຶດສະພາ 2018, ຢູ່ທີ່ພະແນກ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີ

ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ ກອນ, ໜ່ວຍງານ ຂະແໜງ ແລະ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແລະ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄຳພອນ ຣາຊາຈັກ, ກໍາມະການຄະນະພັກ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ເປັນຜູ້ມອບ)  ແລະ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ຜິວວັນນາ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄຊຍະລີ

ແລະ ທ່ານ ບຸນເສັງ ຜົງສະນິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງເມືອງ ໄຊຍະບູລີ (ເປັນຜູ້ຮັບ). ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

     ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານເຖີງຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ ເພື່ອຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ຂອງພະນັກງານໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາເມືອງ.ພ້ອມກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ມີ 3 ໜ້າວຽກຫຼັກ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽບອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ນອນໃນ 51 ເມືອງ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ຄື: ວຽກງານສໍາຫຼວດຂອບເຂດໃນ ແລະ ນອກຂອບເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນນາ; ວຽງານສ້າງຊາວນາຕົວແບບ ປັບປຸງປັບລຸງດິນນາ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ວຽກງານຂຶ້ນສຳມະໂນດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດວຽກ ທາງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຈື່ງນຳເອົາອຸປະກອນຈຳນວນໜື່ງເພື່ອເຂົ້າຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂື້ນມາມອບໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຊຶ່ງລາຍການອຸປະກອນທີ່ໄດ້ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ປະກອບມີ ຄອມພິວເຕີ ຕັ້ງໂຕະ 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງເກັບໄຟສໍາຮອງ 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງປຼິ່ນເຕີ (ກ໊ອບປິ ແລະ ສະແກນ ເອກສານ) 2 ຊຸດ, ເຄື່ອງສຳຫຼວດ ວັດແທກຈຸດພິກັດ (GPS) 2 ຊຸດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 2 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ພາກສະໜາມອີກ ຈໍານວນໜື່ງ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຄຳພອນລາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ພ້ອມທັງຊຸກຢູ່ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແບບເປັນຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາດິນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍາວນານໃນຕໍ່ໜ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *