IMG_1590

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອ

ຜ່ານຮ່າງດຳລັດທີ່ດີນກະສິກຳຂື້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ

ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2018,

ວັນອັງຄານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳພອນ

ຣາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະ

ສິກຳ, ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະກົມ , ຫົວໜ້າສູນ, ຮອງ

ສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກ ພາຍໃນກົມ, ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານນິຕິກຳເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຊື່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນມີຈຳນວນ 21 ທ່ານ,ຍີງ 5 ທ່ານ.

ໃນການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປັບປຸງ ຜ່ານ ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ

ເຮັດໃຫ້ຮ່າງດຳລັດມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນ, ຊື່ງຕາມວາລະແມ່ນໄດ້ມີການສະເໜີຜ່ານ ຮ່າງ ດຳລັດໂດຍ ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກູນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ

ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄຳພອນ  ຣາຊາຈັກ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ແລະ

ໄດ້ສະຫລຸບຄຳຖາມເພື່ອໃຫ້ກອງເລຂາໄດ້ເອົາໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ດັດແກ້ກ່ຽວກັບ ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍທີ່ດິນກະສິກຳ ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນແບບຍີ່ງຂື້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *