23795091_827244550789385_1124993310782737250_n

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ຜ່ານມາ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ຈັດງານສະເຫລີມສະຫອງວັນດິນໂລກ ແລະ ຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຄົບຮອບ 5 ປີ , ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນ

ປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປ.ອ ລຽນ ທິແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ

ປ່າໄມ້, ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ,ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,

ທ່ານ ປ.ອ ບຸນຂວາງ,ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ

ທ່ານ ສະຕີເຟັນ ຣູດກາຣ໌ດ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ

ສປປລາວ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການນຳຈາກກົມກອງອອ້ມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,

ພະນັກງານຂັ້ນນຳໃນຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ, ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຕະຫລອດຮອດນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະບັນດາໂຄງການຮ່ວມ

ມືຕ່າງໆລວມທັງຫມົດປະມານ 200 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຫລັກໃນການຈັດງານວັນດິນໂລກ ແລະ ຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳຄົບຮອບ 5 ປີ ແມ່ນເພື່ອສະເຫລີມສະ

ຫລອງ ແລະ ແນ່ໃສ່ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ , ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງວຽກງານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຊື່ງມີ 3 ຫນ້າວຽກຫລັກຄື: ການ

ສຳຫລວດ ແລະວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ  ການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ກວ້າງຂວ້າງຂຶ້ນ ແລະ

ເປີດກວ້າງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ສຶກສາອີກດ້ວຍ,ເພື່ອໃຫ້ພິທີມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂຶ້ນຕື່ມມີການຍ່າງMini Marathon 5

ຮອບ ເພື່ອສຸຂະພາບໃນຕອນເຊົ້າ 7:00 ຫາ 7:30 ໂມງ , ຊົມການສະແດງສິນລະປະ, ກ່າວປະຫວັດຄວາມ ເປັນມາ ຂອງວັນດິນໂລກ ແລະລາຍງານຜົນ

ສຳເລັດຂອງກົມ 5 ປີ, ໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ເປີດງານວາງສະແດງ ໂດຍການຕັດແຖບຜ້າ ແລະ ລັ່ນຄ້ອງ

9 ບາດ ຂອງຄະນະປະທານ ແລະຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້, ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດ ຟົດຟື້ນ, ມ່ວນຊື່ນ,  ບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມດ້ວຍ ທີມງານວິຊາການ.

ຮູບພາບວັນດິນໂລກ

ຜູ້ກວດແກ້ໂດຍ ທ່ານ ຊະນະລິດ ສີສຸລາດ

ຂຽນຂ່າວໂດຍ ນາງ ມະໄລທິບ ວິຣາວົງ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *