SAM_0802ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ,

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດພິທີ

ສະເຫລີມສະຫລອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ ໃນວັນທີ 10 ເດືອນ ເມສາ

2017 ເຊີ່ງຕົງກັບ ມື້ຂຶ້ນ 14 ຄຳ ເດືອນ 5 ທີ່ສູນສຳຫລວດ ແລະ

ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

ໃນຕອນເຊົ້າແມ່ນເປັນການກະກຽມງາມສະເຫລີມ ສະຫລອງບຸນປີ

ໃຫມ່ລາວຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ ຊື່ງພາຍໃນງານຕອນບ່າຍ

ເວລາ 2:00 ຕຣົງ ມີພິທີ ບາສີສູ່ຂວັນ ໄດ້ນິມົນພະຈຳນວນ 5 ອົງ 

ມາສູດລົດນໍ້າເພື່ອເປັນສິລິມົງຄຸນໃຫ້ແກ່ມື້ຂຶ້ນປີໃຫມ່ຕາມຮີດ 12 ຄອງ 14

ປະເພນີຂອງລາວເຮົາ, ຊີ່ງມີທັງແຂກພາຍໃນກົມ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນທີ່ມາຈາກໂຄງການ

IRDກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫຼັງຈາກແລ້ວພິທີແມ່ນສີສູ່ຂວັນແລະສູດລົດນໍ້າ

ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດພາຍໃນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການຫົດນໍ້າດຳຫົວເພື່ອຂໍພອນ ແກ່ ຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ,

ການສະເຫລີມຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ

ແຂກພາຍນອກທີ່ເຂົ້່າຮ່ວມພາກນອກ

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *