SAM_0647

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 8:00 ຫາ 12:00

ໂມງ ທີ່ສະໂມສອນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ຮາກຖານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ2017

ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,

ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມາຈາກບັນດາກົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ລວມທັງຫມົດ ປະມານ 250 ທ່ານ,ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ປອ

ບຸນຂວາງ ຄໍາບຸນເຮືອງ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ

ປ່າໄມ້,ຄະນະພັກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານນາງບຸນທຽນວົງໄກສອນ,

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫລັກເພື່ອຮັບຟັງຮ່າງບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງສະ

ຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າ, ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ບຸກຄົນ 3 ດີ

ປະຈຳປີ 2016, ແຕ່ລະຮາກຖານ, ໜ່ວຍຮາກຖານ ຈະໄດ້ຂື້ນຜ່ານເນື້້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ

ຈັບມືແຂ່ງຂັນ ຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງຄະນະພັກ ແລະ ກ່າວຮັບຄຳໂອ້ລົມ ພ້ອມກັນນັ້ນ

ຄະນະພັກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພີ່ນຍັງຍ້ອງຍໍຜົນງານ ແລະຊົມເຊີຍການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ

ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ

ນອກຈາກນັ້ນ ທາງສະຫະພັນແມ່ນຍິງຂອງກະຊວງຍັງໄດ້ມີການຈັດຕະຫລາດນັດ ກະສິກຳອິນຊີ

ເປັນຜັກປອດສານຜິດເພື່ອໃຫ້ແຂກທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ທ່ຽວຊົມ

SAM_0570 SAM_0571

 

 

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *