SAM_0420

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນພະຫັດ ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2017,

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນຳ

ໃຊ້ດິນກະສິກຳ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳປີ 2016

ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳປີ 2017 ຂອງແຜນງານຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ການວາງແຜນທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (GIZ-

LMDP)  ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາ 08 ໂມງ 30,

ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກຸນ,

ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້)  ແລະ ທ່ານ ຫວິນ

ແພງດວງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນ

(ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງແຜນງານ ແລະ ທ່ານ ຈູລຽນ

,ຫົວໜ້າແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນທີ່ດິນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (GIZ- LMDP)

ຊື່ງມີບັນດາຄະນະຜູ້ປະສານງານ, ທີມງານ ຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະທີມງານວິຊາການ

ຂັ້ນເມືອງ ຈາກສອງ ພາກສ່ວນ (ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ແລະ ກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ) , ແລະ

ແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກ ບັນດາສູນ ແລະ ພະແນກ ອ້ອມຂ້າງກົມ ( ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສິກຳ )

ເຂົ້າຮ່ວມ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 7 ທ່ານ.

SAM_0469

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະ

ສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ມື້ເຕັມ ຊື່ງມີຈຸດປະ

ສົງຫລັກ 1.​ເພື່ອ​ສະຫຼຸບ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດຮຽນປະສົບການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ 1 ປີຜ່ານມາ, 2.ເພື່ອວາງແຜນການ ປີ2017

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຄະນະປະທານໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບ

ກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

  1. ເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງກັນທັງ 2 ຂະແຫນງການທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
  2. ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຖອດຖອນບົດຮຽນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນໃນທີມງານ
  3. ໃຫ້ມີການປັບປຸງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸກໃຫມ່ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄຫມ ແລະ ກາວໜ້າ

ພາຍຫລັງການໃຫ້ຄຳເຫັນສີ້ນສຸດທາງຄະນະປະທານໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2016

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *