ສອບຖາມຂໍ້ມູນ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ
20160119_114300
ບ້ານ ໜອງວຽງຄຳ, ເມືອງ ໄຊທານີ,

ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: (+85621) 770201

ແຟັກ: (+85621) 770201, 770075

ອີເມວ: dalaminfo@gmail.com

ເວັບໄຊ: http://dalam.maf.gov.la

ແຜນທີ່ ທາງ Google map

Save

Save

Save