Monthly Archives: December 2018

frໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້ ກະຊວງ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ຂື້ນ

ຢູ່ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສິນລະວົງ

ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ Continue reading

ຳ     ໃນຕອນເຊົ້າວັນ ຈັນ ທີ 21 ພຶດສະພາ 2018, ຢູ່ທີ່

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງ

ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ

ຮັບໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ

ກະສິກຳ, ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ຂອງແຂວງ ວຽງຈັນ Continue reading

dsໃນຕອນເຊົ້າວັນ ພະຫັດ ທີ 17 ພຶດສະພາ 2018,

ຢູ່ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫຼວງ

ນ້ຳທາ     ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມື ແລະ

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ແລະ Continue reading

ກຫຕອນເຊົ້າວັນພຸດ ທີ່ 16 ພຶດສະພາ 2018, ຢູ່ທີ່ພະ

ແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້

ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ

ກະສິກຳ, ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມ Continue reading

1ຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ທີ 14 ພຶດສະພາ 2018, ຢູ່ທີ່ພະແນກ

ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີ

ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ ກອນ, ໜ່ວຍງານ ຂະແໜງ ແລະ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ Continue reading