Monthly Archives: June 2017

11111111

ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2017 ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ຢູ່ທີ່ ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ (ສດກ)

ໄດ້ມີການຈັດພິທີປູກຕົ້ນ ແລະ ອອກແຮງງານລວມພາຍໃນ,

ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ໂອລົດ ແສງຕາເຮືອງຮຸ່ງ,

ຫົວໜ້າສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ ພ້ອມດ້ວຍ

ຄະນະສູນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອ ສ້າງບັນຍາກາດ
Continue reading

111111

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳໄດ້ເປີດການ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານຂັ້ນແຂວງ, ແລະ ເມືອງເປົ້າ

ໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ເມືອງບໍແຕນ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ  ທ່ານ

ບັນດິດ ຣາມາງກູນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ; ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, Continue reading

1111

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 8 ຫາ 12 ພຶດສະພາ 2017,

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກຳ ແລະ

ສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ກັບທີດິນ ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການ LIFE  ທີ່

ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ Continue reading