Monthly Archives: May 2017

17467959_726268574207044_766633915_n

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2 ຫາ 12 ເມສາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ,

ວິຊາການຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ ກົມພັດທະນາທີ່ດິນ ປະເທດໄທ

ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ການແປພາບຖ່າຍທາງອາກາດ

ແລະ ການແຕ້ມແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຊຶ່ງຈັດຂື້ນໂດຍ

ACMECS ( Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong

Economic Cooperation Strategy ) ມີຜູ້ແທນ

ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ACMECS ເຂົ້າຮ່ວມການ Continue reading

SAM_0802ສູນສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ,

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໄດ້ຈັດພິທີ

ສະເຫລີມສະຫລອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ ໃນວັນທີ 10 ເດືອນ ເມສາ

2017 ເຊີ່ງຕົງກັບ ມື້ຂຶ້ນ 14 ຄຳ ເດືອນ 5 ທີ່ສູນສຳຫລວດ ແລະ

ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

ໃນຕອນເຊົ້າແມ່ນເປັນການກະກຽມງາມສະເຫລີມ ສະຫລອງບຸນປີ

ໃຫມ່ລາວຂອງພະນັກງານພາຍໃນສູນ ຊື່ງພາຍໃນງານຕອນບ່າຍ

ເວລາ 2:00 ຕຣົງ ມີພິທີ ບາສີສູ່ຂວັນ ໄດ້ນິມົນພະຈຳນວນ 5 ອົງ  Continue reading