Monthly Archives: February 2017

SAM_0663

ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 1 ປີ

ຜ່ານມາ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ,

ຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຂຶ້ນໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 30 ຫາ 31 ມັງກອນ

2017  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນສໍາຫຼວດ ແລະ

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ. ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນຂອງການ​ຈັດຕັ້ງ​ປະ​

ຕິ​ບັດວຽກ​ງານ ປະຈຳປີ 2015-2016 ແລະ ວາງ​ທິດ

​ທາງແຜນການປະຈຳ​ປີ 2017. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ Continue reading

IMG_0580

ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້  ແລະ ການສ້າງຄວາມຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມມີສາດຫລື

(GIS) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ(ຂັ້ນເມືອງ), ພະນັກງານຂອງຂະແຫນງ

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ (ຂັ້ນແຂວງ). ໃນວັນທີ່ 13 ຫາ 27 ມັງກອນ

2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຂະແຫນງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ແຂວງຄຳ

ມ່ວນ, ທ່ານ ກອງແກ້ວ ພະຈອມພົນ, ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມ Continue reading

SAM_0647

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 8:00 ຫາ 12:00

ໂມງ ທີ່ສະໂມສອນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ຮາກຖານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ2017

ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,

ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມາຈາກບັນດາກົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ Continue reading