Monthly Archives: October 2016

SAMSUNG CAMERA PICTURES

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ  3-7/10/2016  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ  (ແຂວງວຽງຈັນ) ໄດ້ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 8:30ໂມງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກຸນຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໂດຍມີຄະນະພະແນກ, ຄະນະສູນ, ຫົວໜ້າຂະແໝງ,ຫົວຫ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໜົດ

Continue reading