Monthly Archives: August 2016

13875038_574771829369993_2082885204_nໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະວາງແຜນຮ່ວມກັນ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາໂຄງການ ຄໍ້າປະ ກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ນອນໃນ 10ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານສະເພາະແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດມີ 06 ເມືອງ (ເມືອງສອງຄອນ, ຈໍາພອນ, ຊົນບູລີ, ໄຊບູລີ,

Continue reading

13898460_574772806036562_894656631_o

ກອງປະ ຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການກະ ກຽມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາໂຄງການຄໍ້າ
ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ນອນໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມ
ຂອງລັດຖະບານ (ສະເພາະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ  ມີ 04 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ
ທ່າແຂກ, ໜອງບົກ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະຍົມມະລາດ) ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່
19 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນໂດຍໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ

Continue reading

1

ໃນ​​​ວັນ​ທີ່ 14/06/2016 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກສະຫວັດ​ດີກາ​ນສັງຄົມ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຈັດການ​ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຈັດ​ສັນທີ່​ດິນ ​ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄ​ອງທີ່​ດິນ​ກຳ​ສິກຳ​ແບບມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມຢູ່ທີ່ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກສະຫວັດ​ດີກາ​ນສັງຄົມແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຈັດຂື້ນໂດຍ ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພັດທະນາ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ(ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້)  ​ຮ່ວມກັບ ກົມ​ຈັດ​ສັນ ​ແລະ ພັດທະນາ​ທີ່​ດິນ(ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທຳມະຊາດ) ສະໜັບສະໜູນ​ດ້ານ​ງົບປະມານ ​ແລະ ວິຊາ​ການ​ໂດຍ: ​ແຜນ​ງານຮ່ວມ​ມື​ລາວ​ເຢຍລະ​ມັນ(GIZ)​ ​ແຜນ​ງານ Continue reading