Monthly Archives: April 2016

13084195_895319760589943_1337090148_nໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 27 ແລະ 28 ເດືອນ 4 ປີ 2016 ໄດ້ມີການຈັດງານປະຖົມນິເທດຂອງ
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂື້ນຢູ່ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳເຊື່ງມີນັກສຶກສາ
ທີ່ມາຈາກມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະຖົມນິເທດແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ເພື່ອຕອບສະໜອງເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງການ
ວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ຟັງໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ Continue reading

New-Picture-(3)ໃນວັນທີ 5 ເດືອນ 04 ປີ 2016 ທີຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຈັດກອງປະຊູມ ມອບ – ຮັບອຸປະກອນຂື້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ສົມບູນກຸມ ບາສິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງ,ທັງເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານ ການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ກະສິກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ທ່ານ ບັນດິດ ລາມມາງກູນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ-ກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,
Continue reading

New-Picture-(4)

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະ ສີກຳໄດ້ສຳເລັດການເຝຶກອົບຮົມວິທີການ
ຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ວາງ ແຜນຄຸ້ມຄອງພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຈຳນວນ 32 ທ່ານ

 
Continue reading